Odhady potravinového odpadu jsou na hranici 40 % a budou i nadále narůstat. Tento problém však nemá individuální řešení, ale je třeba spolupráce napříč celou společností, zaznělo na diskuzním setkání, které se 28. listopadu uskutečnilo v prostorách Britského velvyslanectví v Praze.

Vláda, zemědělci, zpracovatelé, řetězce a koneční spotřebitelé. Těch všech se týká celosvětový problém plýtvání potravinami. Jeho závažnost dokazují průzkumy, podle kterých se proplýtvá až 40 % veškerých potravin. Jen v České republice to bude podle odhadů Ministerstva životního prostředí v letošním roce 116 tisíc tun.

Mezi největší problémy, které plýtvání představuje, jsou zvýšené náklady, které by společnost nemusela vzhledem ke 40% ztrátě vůbec vynaložit. Na výrobu „zbytečného“ jídla se používá velké množství vody, která by se dala využít jiným způsobem. Mezi další negativa patří náklady na skládkování, toxicita odpadu, klimatické změny, odlesňování, snížení biodiverzity a další. Nesmíme zapomenout ani na sociální aspekt, kdy na jedné straně lidé potraviny vyhazují, na druhé straně hrozí podvýživa. Proto je plýtvání potravinami jedním z největších problémů, kterým lidstvo v současnosti čelí. A aktivně ho řeší i MZE a MŽP.

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2016 z národního dotačního programu 23 milionů korun na podporu provozu a investic potravinových bank. V současnosti také řeší novelu zákona o potravinách.  Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo jít cestou vzdělávání a plánuje odstartovat edukativní program do škol. Zároveň přichystalo leták pro spotřebitele „Potraviny jsou cenné“.

Více k setkání na Britském velvyslanectví se dočtete také zde.

 

40 % potravin se nespotřebuje