Každý se jmenuje jinak, každý pracuje s lidmi, ale všichni mají stejný cíl. Pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Ano, řeč je o spoluorganizátorech Národní potravinové sbírky. Jako jedna z prvních neziskových organizací u nás po roce 1989 vznikla NADĚJE, která se soustředí na 5 oblastí své pomoci. Těmi jsou lidé ve stáří, s handicapem, bez domova, dále ohrožené rodiny v sociální nouzi a ohrožené děti a mládež

Charita Česká republika, která po pádu totality obnovila svoji činnost, zase působí na více než 300 místech v republice a je nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Charita provozuje azylové domy, noclehárny, střediska domácí péče (včetně hospicové), stacionáře a odborné poradny pro seniory, lidi bez domova, pomáhá rodinám v tísni a snaží se klienty nasměrovat, aby neupadli do dluhových pastí.

Třetím partnerem sbírky je Armáda spásy, která byla založena v roce 1856 Williamem Boothem. V České republice je od roku 1990 součástí mezinárodní struktury území Nizozemska a Slovenska. Cílovou skupinou jsou všichni ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu, kdy jejich služeb využívá denně tisíce znevýhodněných osob. Stejně jako Charita provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých Armáda poskytuje více než 60 registrovaných sociálních služeb.

Posledním důležitým článkem, bez kterého by Národní potravinová sbírka nemohla existovat, je Česká federace potravinových bank. Ta sdružuje pod sebou celkem 14 potravinových bank. Jejím hlavním úkolem je po celý rok shromažďovat potraviny, které průběžně dostávají od obchodníků z celé republiky. V samotný den potravinové sbírky pak zástupci jednotlivých potravinových bank fungují jako koordinátoři, kdy vybrané trvanlivé potraviny a drogistické zboží evidují a hned v následujících dnech je vydávají klientům neziskových organizací.

Všem patří obrovský dík!

Naše/vaše příběhy, čtěte ZDE.

 

 

Bez nich by to nešlo