• V Evropské unii se ročně „vyprodukuje“ přes 100 milionů tun potravinového odpadu (tj. orientačně 180 kg na osobu)

• EU přitom vynakládá přibližně 1/2 svého rozpočtu na zemědělskou politiku.

•  Každý rok se v bohatých zemích vyhodí téměř stejné množství potravin (222 milionů tun), kolik se vyrobí v subsaharské Africe (230 milionů tun). Veškeré vyhozené potraviny by tak dokázaly nasytit nejméně 1 miliardu lidí.

•  Až 40 % potravinového odpadu ve světě pochází z domácností.

• Průměrnou britskou rodinu stojí plýtvání potravinami v přepočtu 18 000 Kč ročně. Rodinu s dětmi až 27 000 Kč.

• Pokud bychom přestali vyhazovat potraviny, které mohly být spotřebovány, dopad na planetu by byl stejný, jako kdyby na Zemi přestala jezdit 1/4 všech vozů.

 

Zdroje: Evropská komise, Evropská agentura pro životní prostředí, Iniciativa „Save Food“, EurActiv a Love Food Hate Waste

Fakta o plýtvání
Štítky: