Nejlepším dokladem toho, že potraviny opravdu pomáhají, jsou příběhy lidí a organizací, kterým potraviny již pomohly. Své poznatky s Národní potravinovou sbírkou v roce 2014 sepsal Bohuslav Szotkowski z azylového domu pro muže BETHEL Třinec, který spravuje Slezská diakonie.

„Dnes a denně jsme svědky toho, jak potraviny získané díky pomoci z Potravinové banky v Ostravě účinně pomáhají lidem v nouzi. Za všechny uvedu jeden krátký příběh, který se odehrál začátkem července 2014 na našem Nízkoprahovém denním centru střediska BETHEL Třinec Slezské diakonie.

Ze sociálního odboru Městského úřadu k nám na středisko nasměrovali asi padesátiletou paní V, která se ocitla v nouzi. Šlo o rozvedenou ženu, která, poté co ji partner opustil, sama vychovávala dvě děti. Nyní, když už jsou děti velké a osamostatnily se, žije v bytě sama. Je vyučenou švadlenou a nějakou dobu pracovala v textilním průmyslu.

Podnik, ve kterém působila, ale zkrachoval a jinou obdobnou práci v našem regionu bylo téměř nemožné najít. Našla si tedy práci na částečný úvazek v jiném oboru – jako pomocná síla ve školní kuchyni. Mzda ovšem není moc velká a navíc nastaly prázdniny a školní kuchyně je zavřená.

Paní se svěřila, že když ze svého malého platu uhradí náklady na bydlení a ostatní nutné výdaje, včetně splátek dluhů, které pravidelně splácí, zbývá jí sotva 500,-Kč na jídlo na jeden měsíc. Dále uvedla, že ve spíži má už jen trochu mouky a čočky a s tím musí vydržet dlouhé dva týdny. Situace složitá a nezáviděníhodná.

Naštěstí pro ni a podobně složité případy, jsou k dispozici potraviny potravinové pomoci. A tak jsme na našem středisku pro paní připravili balíček obsahující těstoviny, instantní polévky, luštěniny, mouku a další potraviny z potravinové sbírky. Když jsme jí balíček předávali, vděčností se rozplakala. Nečekala, že obdrží tolik jídla. Byla opravdu vděčná.

Z uvedeného krátkého příběhu je zřejmé, že sbírka měla pro tu paní téměř existenční význam. Je proto dobře, že existují Potravinové banky a k ní přidružené aktivity potravinových sbírek, které cíleně pomáhají lidem v nouzi.“

„Když jste na dně, darované jídlo znamená hodně“