Téma odpovědného a šetrného nakládání s potravinami je v ČR dlouhodobě jednou z klíčových oblastí. Díky ohlasu, který v zemi vyvolala Národní potravinová sbírka, víme, že toto téma rezonuje celou společností. Máme proto radost, že letošní ročník opět zaštítilo ministerstvo zemědělství.

„Plýtvání potravinami mě trápí a snažím se hledat nástroje, jak mu předcházet. Jak známo, část jídla, které by obchodní řetězce vyhodily, se snaží zachránit takzvané potravinové banky. My jsme na Ministerstvu zemědělství prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu loni začali přijímat žádosti o podporu z nového programu. Historicky poprvé tak stát finančně podporuje provoz a rozvoj potravinových bank, například rekonstrukci a výstavbu skladů. Je to nutné, vždyť potraviny mají hodnotu nejen ekonomickou, ale i tu vyšší a je třeba si jich vážit. I to je potřeba si uvědomovat, abychom se nestali jen čistě spotřební společností,“ vysvětlil ministr zemědělství Marian Jurečka.

 

Ministerstvo zemědělství udělilo záštitu NPS 2017