Zajít do obchodu, nakoupit a odevzdat potraviny do předem připravených krabic plánuje v rámci Národní potravinové sbírky 12. listopadu zhruba čtvrtina Čechů. Vyplývá to z průzkumu, který pro nás v říjnu vyhotovila agentura Ipsos.

Polovina Čechů je dokonce ochotna darovat potraviny i několikrát ročně. Průzkum dále potvrdil, že Národní potravinovou sbírku zná více než polovina české populace. Povědomí o ní stoupá spolu s věkem a vzděláním. Nejvíce ji znají lidé z Prahy (66 %), nejméně pak lidé z Olomouckého kraje (33 %). Ženy jsou přitom oproti mužům ochotnější darovat potraviny a také více vnímají plýtvání potravinami jako alarmující.

Speciální výzkum společnosti Ipsos dále ukázal, že 6 z 10 dotázaných je ochotno kupovat prošlé potraviny za zvýhodněnou cenu. „Nakupování prošlých potravin za zvýhodněnou cenu jsou nejvíce otevření mladí do 29 let. Podle názoru české populace by ale  toto zboží mělo být spíše darováno potřebným“, doplňuje Tomáš Macků z agentury Ipsos. A právě i mladí lidé mají největší zájem o informace, které by přispěly k zamezení plýtvání potravinami v domácnosti.

(Metodika výzkumu Ipsos: Výzkum byl realizován na reprezentativním souboru populace ve věku 18-65 let metodou online dotazování, N=1000.  Sběr dat proběhl v září a říjnu 2016.)

Národní potravinová sbírka se letos uskuteční v rekordním počtu 659 obchodů po celé ČR. Rádi bychom překonali loňskou hranici 236 tun vysbíraných potravin. Vzhledem k vyššímu počtu zapojených řetězců neustále sháníme další dobrovolníky, kteří by nám pomohli zabezpečit hladký průběh sbírky. Do jejího zahájení nám zbývá 10 dní, a tak aktuálně ještě hledáme dobrovolníky zejména pro Jihočeský kraj, kde je největší nedostatek v Bechyni, Strakonicích a Českém Krumlově a také budeme vděční za pomoc v Praze.

Chcete se zapojit, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře Evidence dobrovolníků nebo pište na email nps@byznysprospolecnost.cz.

Všichni, kteří se rozhodnou do sbírky přihlásit, si mohou vybrat preferovaný čas i místo svého působení. K tomu slouží i přehledná mapa umístěná zde.

Národní potravinovou sbírku zná více než polovina Čechů