Od 1. ledna 2018 budou muset všechny obchody s potravinami s prodejní plochou nad 400 m2 darovat a nabízet charitám neprodejné potraviny, které by jinak skončili na skládkách. Ty je poté přerozdělí svým klientům (sociálně slabým, hendikepovaným, matkám samoživitelkám, dětským domovům atd.). Vyplývá to ze schválené novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Konkrétní seznam organizací, které tento druh potravin může přijímat, zveřejnilo začátkem února Ministerstvo zemědělství.

Změna zákona ukládá řetězcům povinnost, aby potraviny, které nejsou zcela v souladu s potravinovým právem, ale jsou bezpečné, nebo jim hrozí nespotřebování (tj. vyhození či likvidace) darovaly. Jak ale vypadá bezpečná potravina? Jednoznačně musí být zdravotně a hygienicky nezávadná. Zahrnuta je i bezpečnost obalu pro konzumenta (tj. nesmí hrozit např. výbuch obalu apod.). V praxi mohou řetězce darovat i výrobky, které mají deformovaný obal, nebo výrobky, které jsou chybně (např. hovězí konzerva, která mylně obsahuje kuřecí maso), nepřesně či nedostatečně označeny (např. přesný obsah prvků výrobku).

„Tato novela je skvělá v tom, že obchodníci mají povinnost darovat potraviny, které jinak likvidovali. Věřím, že se díky této zásadní změně maximální množství těchto ohrožených potravin dostane k potřebným lidem,“ říká Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank a dodává: „Banky se v současnosti intenzivně připravují na zahájení odběru většího množství potravin, probíhá řada jednání s obchodníky a do procesu příprav se také zapojilo Ministerstvo zemědělství. Pro potravinové banky to bude znamenat nárůst provozních nákladů, proto jednáme také o finančním zajištění této činnosti.“

A jak vypadá odvod DPH? „Při darování potravin v rámci novely zákona o potravinách je potřeba odvést DPH na výstupu. Zároveň ale platí, že základ daně se stanoví především podle stavu potravin a jejich další využitelnosti v běžném prodeji. V závislosti na konkrétních okolnostech tak může být základ daně pro účely výpočtu DPH shodný s prodejní cenou, ale i v minimální hodnotě blížící se nule,“ uvedl partner daňového oddělení společnosti PwC Martin Diviš a dodal: „Doporučujeme všem dárcům pečlivě dokumentovat stav darovaných potravin a samozřejmě i archivovat potvrzení o darování od příslušné potravinové banky nebo organizace.“

Hlavním cílem novely je legislativní omezení plýtvání potravinami. „Byznys pro společnost na tuto skutečnost dlouhodobě apeluje a upozorňuje na svých webových stránkách milujemejidlo.cz. Společně s partnery je také organizátorem Národní potravinové sbírky, v rámci níž dochází k propojení výrobců potravin, supermarketů a veřejnosti s cílem poskytnout trvanlivé potraviny ve prospěch potřebných,“ vysvětluje Zuzana Krmelová, koordinátorka Národní potravinové sbírky, BPS – Byznys pro společnost.

Jak na to, manuál k novele zákona o potravinách ZDE.

 

Novela zákona o potravinách