Odstartovali jsme přípravy 4. ročníku Národní potravinové sbírky přijetím Memoranda o spolupráci, jež ve středu podepsali samotní organizátoři – platforma Byznys pro společnost, Česká federace potravinových bank a Armáda spásy. Národní potravinová sbírka proběhne opět v listopadu.

Chudoba, hlad a plýtvání jídlem patří v současnosti k nejnaléhavějším světovým problémům. Jen v České republice se denně vyhodí zhruba 30 % vyprodukovaných potravin. „Prevence vzniku potravinového odpadu se týká nás všech. Proto apelujeme na všechny občany, aby se při nakupování jídla chovali odpovědně a zamysleli se, zda jsou vůbec schopni vše spotřebovat,“ komentuje situaci Pavel Štern, ředitel programů společensky udržitelné platformy Byznys pro společnost.

Memorandum je klíčový dokument, který zavazuje všechny partnery, aby na Národní potravinové sbírce spolupracovali. V naší zemi tato sbírka slouží k zajištění bezpečných potravin pro ty nejchudší. Šéf České federace potravinových bank, Martin Fabrice Plichta, vysvětluje: „Chudí lidé by měli mít možnost využívat příležitosti potravinových řetězců k zabezpečení svých základních potřeb.“ Ředitel pro rozvoj fundraisingu Armády spásy v ČR Jakub Vopelák, k jeho slovům dodává: „V případech, kdy dochází k znehodnocování potravin v celém dodavatelském řetězci, budeme společně prosazovat řešení, která povedou k zlepšení prevence, logistiky, opětovného užití a možnosti darování.“

Do minulého ročníku se zapojilo celkem 470 prodejen, více než 100 neziskových organizací a téměř 3000 dobrovolníků. V rámci jednodenní akce se podařilo nashromáždit 236 tun darovaných potravin pro sociálně potřebné. A v letošním roce organizátoři očekávají, že čísla budou překonána.

Odstartovali jsme přípravy 4. ročníku Národní potravinové sbírky