Další vybrané dary ze čtvrtého ročníku Národní potravinové sbírky již doputovaly potřebným.

Potraviny z potravinové sbírky uvítaly například děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které chodí trávit svůj volný čas do klubu Relax. Bez něj by po škole zůstávaly bezprizorně. Získané potraviny posloužily jako odměna za účast v preventivních programech na různá témata např. drogy, sebepoškozování atd. A potravinové balíčky se rozdávaly i během Vánoc.

Mezi obdarovanými byl i Azylový dům rybka. „Mohu říci, že jsme na potravinách ze sbírky vyloženě závislí, neboť provozujeme pro rodiny s dětmi dva Azylové domy Rybka. Ty jsou v Husinci u Prachatic a ve Studené u Dačic. Celkem máme 90 lidí včetně dětí. Chodí k nám velké rodiny, které žijí v chudobě a nemají vyřízené soc. dávky a tím nemají peníze ani na potraviny. Než dávky vyřídí, pomáháme jim zásobou potravin,“ vysvětluje Eva Dvořáková, ředitelka Rybka, o.p.s.

Pomoc z NPS rozdávali svým klientům i pracovníci Terénních programů Květina. Je běžné, že lidé před výplatními termíny počítají každou korunu. Pokud klient žije například na ubytovně a jeho jediným současným příjmem je nízký invalidní důchod, je to „počítání“ těžší. Pokud tento klient uspěje u pracovního pohovoru a zjistí, jaké veškeré dokumenty je potřeba při nástupu zaměstnavateli doložit a kolik za to zaplatí, je zmíněné „počítání“ skoro nemožné. Právě v tomto bodě potraviny pomáhají. Pracovníci své klienty podporují potravinovými balíčky, které jim umožňují dočasný nedostatek financí překlenout. Klienti tak bez problémů mohou doložit potřebné dokumenty a získat zaměstnání, které jim zajistí další příjem.

Diakonie Západ přímo vyslala své mladé dobrovolníky z Plzně do Národní potravinové sbírky.  V sobotu 12. 11. 2016 pak odcházeli z akce s dobrým pocitem, že svojí aktivitou pomohli lidem v nouzi z regionu, ve kterém žijí. Po uložení vybraných potravin do Potravinové banky Plzeň došlo k přerozdělení těchto komodit mezi charitativní organizace. Také Diakonie Západ dostala svůj podíl pro sociálně potřebné klienty, se kterými pracuje. Potraviny tak putovaly například do Archy pro rodiny s dětmi, Terénu pro ohrožené osoby, Adite pro náhradní rodiny, Plusu pro lidi v krizové situaci a do Fory pro osoby s postižením.

Díky Spolku Přátel Koinonie se do NPS zapojila i paní Jindřiška z Plzně.Jsem samoživitelka dvou dětí (starám se o 19letého Míšu, který je mentálně hendikepován), třetím rokem bydlím v Plzni – Liticích. V listopadu jsem ještě byla pátým měsícem bez zaměstnání na podpoře, takže nám přišla tato potravinová pomoc velmi vhod, zvláště děti byly velmi rády,“ děkuje paní Jindřiška.

Podívejte se, kde skončily vaše dary