Nemusíte čekat na listopad, kdy pravidelně probíhá Národní potravinová sbírka.

Potravinové banky jsou na darech závislé a pomoc přijmou rády kdykoli.

Potravinové banky potřebují nejen potraviny k distribuci, ale také malý pracovní tým vybavený nákladním vozem, sklad s lednicemi a mrazícími boxy, vysokozdvižný vozík a to vše stojí určité finanční prostředky. Proto vítají sponzory, kteří mohou nabídnout buď finanční dary k zajištění provozu banky, hmotné dary, subvence, nebo převzetí a krytí finančních nákladů na provoz organizace a samozřejmě potraviny, které jsou hlavním předmětem dalšího přerozdělování odběratelům.

Co jsou to potravinové banky?

Potravinové banky jsou občanská sdružení, která jsou součástí České federace potravinových bank » a která shromažďují od dárců potravinové i zemědělské přebytky, potraviny před datem spotřeby či takové, které z jiných důvodů nemohou jít do běžného prodeje (poškozený obal, složení neodpovídající přesně informacím na obalu apod.). Shromažďují rovněž příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách, atd.

Tyto potraviny dále přerozdělují potřebným organizacím, které pomáhají lidem v nouzi.

Potraviny lze darovat i v průběhu roku