Ve Zlíně putuje obrovská zásoba nejrůznějších potravin, které lidé nakoupí a darují v průběhu Národní potravinové sbírky, ke klientům chráněného bydlení Naděje. Patnácti dospělým lidem s mentálním postižením takto získané potraviny výrazně uleví ve výdajích za jídlo. Příjmy lidí s postižením jsou totiž obecně velmi nízké. Za své skrovné peníze nejsou schopni nakupovat potraviny v adekvátním množství ani kvalitě. Sbírka jim dopřává obojí. Za uspořené peníze si koupí třeba vstupenku do kina nebo zajedou na výlet.

Příběh od zlínské Naděje