Potravinami se plýtvá napříč celým potravinovým řetězcem, od počáteční zemědělské produkce až po koncovou spotřebu v domácnostech. Lidé nejčastěji vyhazují ovoce a zeleninu, pekárenské výrobky a nápoje. Příčiny vzniku potravinového odpadu se sektorově liší.

Obecné příčiny plýtvání potravinami:

1. Nedostatečné plánování nákupu a přípravy jídel.

2. Akce v obchodech typu „kupte jeden kus, další dostanete zdarma“, které vedou k příliš velkým nákupům.

3. Špatné označení výrobku, což zpravidla vede k jeho vyhození. Zaměňování označení výrobků „minimální trvanlivost“ a „spotřebujte do“. Spotřebitel často vyhazují jídlo, které je ještě konzumovatelné.

4. Standardizované velké porce v restauracích a kantýnách.

5. Špatný odhad poptávky a počtu zákazníků v restauracích a kantýnách.

6. Nevhodné skladování u dodavatelů a obchodníků.

7. Příliš vysoké standardy (např. kosmetické u zeleniny a ovoce v některých obchodních řetězcích).

8. Nadprodukce nebo nedostatečná poptávka po některých produktech v určitou část roku.

9. Poškození výrobku či obalu ve fázi výroby nebo u prodejců, což mnohdy zapříčiní jeho vyhození.

10. Neadekvátní skladování či transport produktů, k čemuž dochází na všech úrovních potravinového řetězce

Zdroj: Evropská komise

Ilustrace: Shutterstock
Ilustrace: Shutterstock
Proč a čím se plýtvá v 10 bodech
Štítky: