Až čtvrtina Čechů – 24% – přiznává, že zcela běžně vyhazuje jídlo. Alespoň podle průzkumu, který v dubnu 2014 provedli pracovníci Centra pro výzkum veřejného mínění ». Oslovili 1027 lidí starších 15 let a ptali se jich, jak nakupují, jak často se třeba nechají unést „nákupem v akci“ a pořídí toho tedy mnohem více, než zamýšleli. Sledovali také, jaký je rozdíl ve zvycích lidí z velkých měst a z vesnic, a jak se liší přístup starší a mladší generace.

Průzkum CVVM: o plýtvání

Nepřekvapí, že nespotřebované jídlo vyhazují statisticky častěji lidé nižšího věku (15-19 let a zejména pak 20-29 let), lidé hodnotící svou životní úroveň jako dobrou a občané s příjmem domácnosti nad 40 000 korun. Nejméně pak jídlo vyhazují lidé nad 60 let.

Logicky pak zacházení s potravinami ovlivňuje velikost sídla, ve kterém respondenti průzkumu žijí. Ti, kteří žijí na vesnici, na samotě nebo v obci do dvou tisíc obyvatel, častěji uvádějí, že většinu nespotřebovaných potravin kompostují či zkrmují. Lidé ve městech mezi 15 a 80 tisíci obyvateli
častěji uvádějí, že nevyhazují vůbec. Občané žijící ve velkých městech nad 80 tisíc obyvatel pak častěji než ostatní posílají jídlo do koše.

CVVM: Průzkum o plýtvání

CVVM: Průzkum o plýtvání

Pokud jde o typ potraviny, které Češi a Češky nejčastěji vyhazují, je to obdobné jako ve světě. Vede pečivo a ovoce-zelenina.

CVVM: Průzkum o plýtvání

Výzkumníci pak zjišťovali, jak plýtvání souvisí s nepromyšleným nakupování. Respektive – zaměřili se na strategii nakupování: Jak často lidé při nákupu vloží do košíku i něco, co zrovna nepotřebují. Nadpoloviční většina dotázaných (54 %) tvrdí, že to dělá jen při menšině nákupů.

CVVM: Průzkum o plýtvání

Je plýtvání potravinami společensky závadná věc?

Z šetření CVVM vyplynulo, že si lidé především uvědomují, kolik je plýtvání jídlem stojí ročně peněz. S tvrzením, že je vyhazování jídla finančně nevýhodné, souhlasí 95 % veřejnosti. Ale za závažný problém to nadpoloviční většina oslovených nepovažuje.

CVVM: Průzkum o plýtvání potravinami

Palčivost plýtvání si víc uvědomují starší lidé. Ti nad 60 let to vnímají jako velký problém statisticky významně častěji než populace ve věku 20 až 44 let. Lidé ve věku 20-29 let častěji tvrdí, že plýtvat potravinami není správné, avšak nikoli prioritní.

CVVM: šetření o plýtvání jídlem

A opět se opakuje: jako společensky nepřípustné cítí vyhazování jídla především populace vyššího věku.

Průzkum: Čtvrtina Čechů běžně hází jídlo do koše
Štítky: