Čtyřicet procent Čechů několikrát do měsíce probere ledničku a kuchyňské skříňky, aby potraviny, které si koupili a donesli domů, bez použití přesunuli do koše. Nejčastěji proto, že jim prošla lhůta, nebo je jídlo plesnivé či nahnilé. Návyky domácností se přitom v čase příliš nemění.

Tak znějí závěry unikátního výzkumu veřejného mínění, které v září pro konferenci Food Waste 2015 (více zde ») provedla společnosti Ipsos. Dotazovala se metodou CASI (Computer-Assisted Self Interviewing) s využitím Ipsos online panelu 1009 osob starších osmnácti let. Lidé odpovídali na otázky, které se týkají toho, jak doma nakládají s jídlem. Podobné šetření provedla agentura IPSOS i v loňském roce, mohla tak tedy vůbec poprvé porovnat, jak a zda se návyky Čechů mění.

Navzdory mnoha kampaním, z nichž nejznámější je podzimní Národní potravinová sbírka (více zde »), během které mohou lidé či firmy darovat jídlo pro potravinové banky a ty je dávají potřebným, se přístup domácností k potravinám příliš nezměnil.

V roce 2014 uvedlo 40 % populace, že vyhazuje jídlo alespoň několikrát do měsíce. A stejný počet, tedy 4 lidé z 10, uvedl tuto odpověď i v září 2015. V aktuálním průzkumu přiznalo 7% populace, že jídlo vyhazuje i několikrát týdně.

„Nejčastějším důvodem vyhazování potravin je to, že jsou shnilé, plesnivé či zkažené. 6 z 10 lidí vyhazuje potraviny do směsného odpadu, přičemž jde nejčastěji o ovoce, zeleninu či pečivo,“ uvedli autoři šetření.

Proč vyhazujeme jídlo? Zdroj: Ipsos
Proč vyhazujeme jídlo? Zdroj: Ipsos

Pozitivní zprávou je, že se 60% dotázaných domnívá, že vyhazuje méně jídla než před dvěma roky.

Plýtváme méně? Zdroj: Ipsos
Plýtváme méně? Zdroj: Ipsos

Mezi lidmi, kteří nedokáží šetrně nakládat s jídlem, je největší podíl u mladších ročníků, lidí ve věkové skupině mezi 18-24 lety.

Pokud měli respondenti průzkumu odpovědět na otázku, jaké kroky a opatření by podle nich mohly pomoci omezit plýtvání potravinami, nejčastěji přiznali, že lepší vlastní rozvaha.

Odpověď „Lepší plánování naší domácnosti při nákupu potravin“ zaškrtlo v dotazníku 36% oslovených. 27% populace soudí, že by mělo pravidelně kontrolovat údaje o trvanlivosti potravin na obalech. A každý čtvrtý (26%) míní, že by měl upustit od velkých „farmářských“ nákupu a chodit pro jídlo častěji a nakupovat ho méně.

Jak omezit plýtvání? Zdroj: Ipsos
Jak omezit plýtvání? Zdroj: Ipsos

Ještě více než plýtvání potravinami lide považují za problém jejich nedostatečnou kvalitu.

Kdo by měl podle průzkumu problém s plýtváním řešit? Respondenti se shodli, že je to v první řadě úkol vlastní, tedy domácností – tuto odpověď uvedlo 62% dotázaných. Následují super/hypermarkety (59%), potravinové firmy a restaurace (56, respektive 55%).

Dle názoru populace by měli být přístupné statistiky o množství vyhozených potravin na jednotlivých úrovních.

Proč jídlo vyhazujeme? Zdroj: Ipsos
Proč jídlo vyhazujeme? Zdroj: Ipsos

 

Konferenci FOOD WASTE 2015 podporují:
Tesco Stores, Sodexo, IPSOS, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Zastoupení EK v ČR, Britské velvyslanectví v Praze, Nizozemské velvyslanectví v ČR, Britská obchodní komora

Národní potravinovou sbírku 2015 podporují:
Partneři: Albert, dm drogerie, Globus, Kaufland, Makro, Penny Market, Tesco, Carrier, Mars, Raben Logistics, Rohlik.cz, Sodexo, Sodexo Benefity, Unilever
S podporou: Ministerstvo zemědělství, Mateřská škola Uranie Hlavní mediální partner: Český rozhlas Mediální partneři: DeadLineMedia, Loosers, MilujemeJidlo.cz, My89.cz
NPS organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci s Armádou Spásy a Federací potravinových bank

O Byznys pro společnost, z.s.:
Je národní partnerskou organizací CSR Europe, celoevropské platformy pro odpovědné podnikání (corporate social responsibility) a českým koordinátorem mezinárodních programů (např. Diverzita.cz). V ČR vedle NPS organizuje třeba celosvětové dny firemního dobrovolnictví Give&Gain a Engage.
www.byznysprospolecnost.cz // facebook.com/byznysprospolecnost // twitter.com/odpovednefirmy

kontakt: Vladimíra Janková, jankova@byznysprospolecnost.cz , +420604182793

Průzkum: Čtyři lidé z deseti vyhazují pravidelně jídlo, nejvíce mladí do 24 let
Štítky: