Nejlepším dokladem toho, že potraviny opravdu pomáhají, jsou příběhy lidí a organizací, kterým potraviny již pomohly. O své poznatky s Národní potravinovou sbírkou v roce 2014 se podělila Marie Monsportová z Charitního středisko sv. Františka v Ostravě. Jde o noclehárnu a azylový dům pro muže, který jim má pomoci samostatně řešit jejich nepříznivou životní situaci a poskytnout příležitost k začlenění do společnosti.

Charita Ostrava zajišťovala průběh sbírky ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě a za pomoci 25 dobrovolníků v obchodních domech Tesco v Ostravě-Třebovicích a Hrabové. Dobrovolníky pro sbírku potravin Charitě Ostrava poskytlo také občanské sdružení S. T. O. P.

Pro lidi v nouzi, využívající služeb Charity Ostrava, dárci poskytli 1 926 kg trvanlivých potravin.

„V období Vánočním a povánočním se potraviny získané z této sbírky používaly pro lidi, kteří byli v sociálních službách. Díky velkému množství potravin získané z této sbírky tak byly plně uspokojeny potřeby právě těchto lidí a pomohly k důstojnějšímu prožití vánočních svátků,“ uvedla Marie Monsportová.

Jedním z příjemců pomoci byl i pan F., který pobýval v azylovém domě zhruba půl roku. „Docházel pravidelně do zaměstnání, ale pro hromadné propouštění o tuto práci přišel a musel tak překlenout období mezi mzdou a výplatou sociálních dávek. V tuto dobu jsme panu F. denně do vyřízení si sociálních dávek a následnou jejich výplatu poskytovali potraviny, díky kterým mohl uspokojit základní lidské potřeby a nestrádat zejména fyzicky,“ popsala jeho příběh Marie Monsportová. „I díky uspokojení techto potřeb došlo k vyvážení a znovu vzchopení se uživatele služby k další cestě do budoucnosti.“

„Sbírka pomohla lidem v nouzi k důstojnějšímu prožití Vánoc“