Společnost Tesco v Česku od začátku září každý den daruje potravinovým bankám neprodané ovoce, zeleninu a pečivo. Z nich pak čerstvé potraviny putují rovnou k potřebným. Do pilotního programu je zapojeno patnáct hypermarketů v Ostravě, Praze a Brně. Brzy se zapojí i obchody v dalších regionech.

Za necelý měsíc od startu nového CSR projektu si již organizace, které se starají o lidi v nouzi, rozebraly v Brně, Ostravě a Praze několik tun ovoce, zeleniny a pečiva, které se v daný den v hypermarketech neprodaly.

Chris Warham / Shutterstock.com
Foto: Chris Warham / Shutterstock.com

S novinkou, jak neplýtvat potravinami, a zároveň pomoci potřebným, přišla společnost Tesco. Projekt zatím funguje v pilotní fázi v patnácti hypermarketech, zanedlouho by se ale měl rozšířit do všech regionů České republiky, kde fungují jak hypermarkety Tesco tak potravinové banky.

„Od září  letošního roku se podařilo ve spolupráci s potravinovou bankou nastavit procesy pro darování čerstvých potravin, tím se opět podařilo rozšířit sortiment a výrazně zvýšit množství darovaných potravin. V současné době si potravinová banka pravidelně odváží ovoce, zeleninu a pečivo z patnácti hypermarketů. Vždy se jedná o zboží, které se neprodalo, ale dle platné legislativy je stále vhodné ke konzumaci,“ uvedla manažerka společenské odpovědnosti Tesco Martina Šilhánová.

Provozní manažerka ostravské potravinové banky Irena Mrázková si nový projekt nemůže vynachválit. Ze tří hypermarketů v Ostravě si každý den neprodané čerstvé ovoce, zeleninu i pečivo odvážejí členské organizace. Na každou prodejnu připadnou dvě nebo tři. O čerstvé potraviny, které obchod neprodal, se tak dělí například Charita Ostrava, Armáda spásy, která zásobuje azylový dům pro ženy a matky s dětmi, nebo Mens Sana, neziskovka, která pečuje o duševně nemocné.

„Zapojena je také Diakonie ČCE a její organizace Náruč, která se stará o děti se specifickými potřebami, nebo Jekethane, která usiluje o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti,“ řekla Mrázková.

Čerstvé potraviny ostravské potravinové bance daruje také hypermarket Globus, ale ovoce a zeleninu zatím nikdy nikdo v tak pravidelných dodávkách nenabídl, až nyní Tesco. „Všichni si to chválí, byl to skvělý nápad,“ dodala Mrázková.

Společnost Tesco s Českou federací potravinových bank úzce spolupracuje od roku 2012. „Z více než poloviny našich hypermarketů pravidelně darujeme sedmi potravinovým bankám v sedmi regionech Česka neprodané potraviny. V okamžiku, kdy v Česku vznikne nová pobočka potravinové banky, prakticky okamžitě navážeme spolupráci,“ tvrdí Šilhánová.

Další novinky o tom, jak předcházet plýtvání potravinami, přinese už ve čtvrtek 1. října konference s mezinárodní účastí Food Waste 2015: Od teorie k praxi. Akce v Praze je určena všem, kdo se zajímají, jak se firmy, ministerstva a neziskové organizace snaží plýtvání předcházet.

Tesco daruje každý den neprodané pečivo, ovoce i zeleninu potravinovým bankám
Štítky: