Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) se ve světě ročně vyhodí téměř 1,3 miliardy tun potravin, které by mohly nasytit miliony lidí. Dánsko si vzalo toto varování k srdci a během pěti let snížilo podle vládních zdrojů množství potravinového odpadu o 25 procent. A díky novému typu supermarketů bude v redukci i nadále pokračovat.

V Kodani vznikl řetězec nového stylu Wefood, který prodává výhradně zboží, u něhož je prošlé datum minimální trvanlivosti nebo které má poškozený obal. Lidé tak mají možnost nakoupit prošlé potraviny za minimální cenu. Podle agentury AFP, dánská legislativa umožňuje prodej prošlých potravin, pokud nepředstavují bezprostřední zdravotní riziko a pokud je na obalu vyznačeno datum spotřeby.

V Čechách datum minimální trvanlivosti ukazuje dobu, kdy si potravina při správném skladování zachovává své specifické vlastnosti a kvalitu. Prošlá záruční lhůta vypovídá spíše o nižší kvalitě výrobku, nikoliv o jeho nebezpečnosti. Lidé však tento údaj nejčastěji zaměňují za informaci o použitelnosti tzv. datum spotřebujte do. Pokud je tento termín překročen, potraviny se již nesmí konzumovat a ani prodávat, neboť hrozí zdravotní riziko.

Žádné potraviny na zmar