Pod záštitou:

MZE, ministerstvo zemědělství logo Ministerstvo zemědělství
Cílem Ministerstva zemědělství (MZe), který už několikrát veřejně deklarovalo, je najít způsoby, jak nejvíce zamezit plýtvání potravinami. Také proto podporuje MZe projekt Národní potravinové sbírky a poskytlo mu záštitu. V Evropské unii se ročně vyhodí 90 milionů tun potravin, tj. 180 kilogramů na obyvatele za rok. Proto ministerstvo podporuje hledání nástrojů distribuce potravin prostřednictvím potravinových bank, případně jiných nevládních organizací. Jedním z nich je například prosazení úpravy legislativních opatření v oblasti zdanění u darovaných potravin tak, aby byli výrobci a prodejci potravin motivováni k další distribuci zboží těsně před vypršením doby spotřeby právě do potravinových bank a nevládním organizacím.
Přejít: Ministerstvo zemědělství »
 MŽP, ministerstvo životního prostředí logo Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod, ochranu ovzduší, ochranu přírody a krajiny, ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu hornin, odpadové hospodářství apod. Na starosti má státní ekologickou politiku. MŽP se zasazuje o životní přístup šetrný k životnímu prostředí.
Přejít: Ministerstvo životního prostředí »
 Britská ambasáda, British Embassy Prague logo Britské velvyslanectví v Praze
Britské velvyslanectví v Praze je zodpovědné za rozvoj a udržování vztahů mezi Spojeným královstvím a Českou republikou. Snažíme se rozvíjet naše společné zájmy v EU, NATO a OSN, podporovat obchod a investice a zlepšovat obranyschopnost prostřednictvím Britského armádního poradního a výcvikového týmu (BMATT CZ). Podporujeme řadu charitativních projektů.
Přejít: British Embassy Prague »
 EK, Zastoupení Evropské komise v ČR, logo Zastoupení Evropské komise v ČR
Komise má svá zastoupení ve všech členských státech EU. Tyto úřady reprezentují Komisi, informují média a veřejnost o politikách EU a podávají Komisi zprávy o významných událostech v dané zemi. Jsou součástí tiskového a komunikačního servisu EK. Rok 2015 byl vyhlášen evropským rokem pro rozvoj; EU a její členské státy poskytují více než polovinu světové rozvojové pomoci. Zastoupení EK v Praze svými aktivitami podporuje princip solidarity jako jednu ze zásad, na kterých je Evropská unie založena.
Přejít: Zastoupení Evropské komise v ČR »

 

Partneři konference:

 Tesco_Logo.svg Tesco
Společnost Tesco – mimochodem držitel ocenění Obchodník bez bariér -, má v Česku více než dvě stovky obchodů a zaměstnává téměř 14 tisíc lidí. Dlouhodobě se věnuje charitativním činnostem, například je předním partnerem a propagátorem Národní potravinové sbírky.
Přejít: Tesco »
 Ipsos logo správné IPSOS
Ipsos je nezávislá společnost, která se řadí mezi přední globální výzkumné agentury. Jsme pyšní na naši práci, kterou dělá Ipsos pro své klienty již více než 40 let. Společně vytváříme z Ipsosu jedinečnou společnost, která podporuje zájmy svých klientů, zaměstnanců i akcionářů. Naše ambice je posunout výzkum na pozici jednoho z klíčových zdrojů k porozumění moderní společnosti a ekonomiky. Naším cílem je, aby klienty naše práce těšila a byli na naši spolupráci stejně hrdí, jako jsme my.
Přejít: IPSOS »
 Sodexo logo Sodexo
Náš růst je založený na silných hodnotách a etických principech.
Podnikání v globalizovaném světě se stalo velmi komplexním. Při obchodních vztazích musíme pracovat v mnoha odlišných politických, finančních  a ekonomických systémech, s celou řadou omezení a kulturních zvyklostí.
Přejít: Sodexo »
 Nizozemské velvyslanectví v Praze
Holandsko, Nizozemsko, logo
Nizozemské velvyslanectví v Praze
Zastoupení nizozemského království v České republice se podílí na řadě kulturních a společenských akcí v ČR. V čele zastupitelského úřadu stojí zkušený diplomat Eduard Wilhelmus Vincent Maria Hoeks.
Přejít: Netherlands Embassy in Prague »
 British Chamber of commerce, Britská obchodní komora, logo Britská obchodní komora
Britská obchodní komora v České republice vznikla v dubnu 1997, dnes reprezentuje zájmy už dvou stovek společností – od velkých investorů k drobným podnikatelům.
Hlavním cílem komory je podporovat a posilovat obchodní vztahy mezi Českou republikou a Spojeným královstvím, přispět ke zlepšení konkurenčního a podnikatelského prostředí v ČR a poskytnout platformu pro vytváření nových obchodních příležitostí.
Přejít: British Chamber of commerce »
 logo_Rakouské kulturní forum Rakouské kulturní forum
Rakouské kulturní fórum v Praze podporuje vědeckou a kulturní výměnu mezi Českou republikou a Rakouskem. Forum organizuje a podporuje ročně okolo 250 akcí z oblasti výtvarného umění, designu, architektury, hudby, filmu, vědy, literatury, divadla a tance.
Přejít: Rakouské kulturní forum »