Program
1. října 2015

English version »»»

 

8:30                                       ZAČÁTEK REGISTRACE

 

9:00 – 9:15                          ZAHÁJENÍ KONFERENCE   

 • Pavlína Kalousová, předsedkyně, Byznys pro společnost, Česká republika

 

9:15 – 10:15                       KVANTIFIKACE POTRAVINOVÉHO ODPADU

 • Moderátorka: Vladimíra Janková
 • Nové poznatky v kvantifikaci potravinového odpadu, Hilke Bos-Brouwers, vědecká koordinátorka, EU Fusions, the Netherlands
 • Závěry průzkumu veřejného mínění na téma plýtvání potravinami v České republice, Tomáš Macků, Research & Communication Director, Ipsos, Česká republika
 • Tomáš Ratinger, Technologické centrum AV ČR, Česká republika

 

10:15 – 10:45                     PŘESTÁVKA

 

10:45 – 12:00                     VEŘEJNÝ SEKTOR VS PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI 

 • Moderátorka: Pavlína Kalousová
 • Dana Třísková, Odbor potravinářský, Ministerstvo zemědělství, Česká republika
 • Jan Maršák, Odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí, Česká republika
 • Jindřich Pokora, ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká republika
 • Kateřina Budínová, ředitelka odboru ostatních evropských fondů, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká republika

 

12:00 – 13:00                     FIRMY VS PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI 

 • Moderátorka: Petra Horáková
 • Mark Little, Tesco Stores, Great Britain
 • Martina Šilhánová, CSR manažerka, Tesco Stores, Česká republika
 • Daniel Čapek, generální ředitel, Sodexo, Česká republika

 

13:00 – 14:00                    OBĚD

 

14:00 – 15:15                    WORKSHOP

 • Moderátor: Matteo Vittuari, Boloňská univerzita, Itálie
 • Téma workshopu: „Prevence a řešení potravinového odpadu v regionu střední Evropy“.
 • Účastníci konference se rozdělí na skupiny a aktivně se zapojí do probíhajícího výzkumu Boloňské univerzity.

 

15:15 – 16:15                    Sekce 1: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE – projekty z oblasti sociální inovace

 • Moderátorka: Vladimíra Janková
 • Leila Oppermann, Food Surplus Enterpreneurs Network, Německo
 • Sarah Bromley, WRAP – Waste & Resources Action Programme, Velká Británie
 • Michiel Bloemendaal, Yasemin Arslan, SUR + project, Nizozemí
 • Cornelia Diesenreiter, Zero Waste Jam, Rakousko

 

15:15 – 16:15                    Sekce 2: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE – redistribuce potravinových přebytků

 • Moderátor: Jakub Unger
 • Marek Borowski, Maria Kowalewska, Federace polských Potravinových bank, Polsko
 • Marko Urdzík, Potravinová banka Slovensko, Slovensko
 • Věra Doušová, Česká Federace potravinových bank, Česká republika
 • Adam Podhola, Zachraň jídlo, Česká republika
 • Národní potravinová sbírka, Byznys pro společnost, Česká republika

 

16:15 – 16:40                  ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

 • Výsledky workshopu, Matteo Vittuari, Boloňská univerzita, Itálie
 • Pavlína Kalousová, předsedkyně, Byznys pro společnost, Česká republika