Organizuje:

 

Byznys pro společnost
Národní potravinovou sbírku organizuje Byznys pro společnost, největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů CSR a odpovědného podnikání v České republice. Je národní partnerskou organizací CSR Europe, celoevropské platformy pro CSR (corporate social responsibility) a českým koordinátorem mezinárodních programů jako evropská Charta diverzity. V ČR organizuje charitativní Národní potravinovou sbírku či celosvětové dny firemního dobrovolnictví Give&Gain a Engage.Přejít:  Byznys pro společnost »
 BPS_logo

Ve spolupráci:

 

Armáda spásy
Armáda spásy poskytuje každý den více než 1200 lůžek a 1500 porcí stravy těm, kterým chybí domov. Jsme součástí mezinárodní křesťanské organizace The Salvation Army, která působí ve 126 zemích světa.
Přejít: Armáda spásy »
Armáda spásy logo
Naděje
NADĚJE vznikla jako jedna z prvních neziskových organizací po roce 1989 u nás. Jsme česká organizace a působíme takřka po celém území republiky. Poskytujeme pomoc lidem v nouzi v pěti oblastech. NADĚJE PRO:

  • LIDI VE STÁŘÍ – ročně zajišťujeme důstojný život i v této jeho etapě 800 lidem.
  • LIDI BEZ DOMOVA – ročně poskytujeme 152 000 noclehů těm, kteří nemají, kam jít.
  • LIDI S HANDICAPEM – ročně poskytujeme péči 450 lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným handicapem.
  • OHROŽENÉ RODINY – ročně pomáháme 550 rodinám v sociální nouzi.
  • OHROŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ – v klubech NADĚJE ročně naplňujeme aktivitami volný čas 600 dětí a mladých lidí.

Přejít:  NADĚJE

 
Česká federace potravinových bank
Česká Federace potravinových bank je občanské sdružení s humanitárním zaměřením. Shromažďuje zdarma potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. Sdružuje třináct regionálních potravinových bank, které spolupracují s 250 sociálními neziskovými organizacemi. Od roku 2006, kdy otevřela první sklad v Praze, shromáždila a distribuovala skoro 5000 tun potravin a ročně pomáhá na 50.000 lidí, aby překonali tíživou situaci.
Přejít: Česká federace potravinových bank »
            CFPB
Charita Česká republika
Charita ČR je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Po celé České republice působí přes tři stovky jejích jednotek. Pomáhají zejména seniorům, lidem bez domova, jedincům se zdravotním hendikepem, rodinám v tísni a dalším potřebným. Provozují například 130 terénních pečovatelských služeb, 40 azylových domů pro rodiče s dětmi v tísni, 24 nocleháren, 53 středisek domácí hospicové péče, 67 odborných poraden a mnohé další. Charita se věnuje taktéž humanitární pomoci u nás i v zahraničí a rozvojové spolupráci.
Přejít:  Charita ČR
 
Klub svobodných matek
Klub svobodných matek je neziskovou organizací, zaměřenou na všechny matky samoživitelky, resp. svobodné matky v České republice. Naším cílem je maximální podpora této cílové skupiny s cílem dosáhnout jejího plného sociálního začlenění do společnosti. Vnímáme aktuální problémy, jako jsou
nevyvážená finanční situace řady svobodných matek, rozšířený problém neplacení výživného, restrikce poskytování některých dávek sociální podpory, obtížné uplatňování na trhu práce a do jisté míry i sociální vyloučení.
Přejít: Klub svobodných matek

Strategičtí partneři:

 

Albert ČR
Společnost Ahold Czech Republic, která provozuje síť více než 300 supermarketů a hypermarketů Albert, působí na českém trhu více než 25 let a je součástí mezinárodní skupiny Ahold Delhaize. Obchodní řetězec Albert se stal hrdým partnerem Národní potravinové sbírky od jejího prvního ročníku a s potravinovými bankami v regionech spolupracuje již od roku 2011. Charitativní aktivity společnosti zastřešuje Nadační fond Albert, který se zaměřuje na zdravý životní styl především v oblasti zdravého stravování, ale věnuje se také sociální oblasti, kde si klade za cíl prevenci, vzdělávání a rozvoj potenciálu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.V supermarketech Albert se potravinami neplýtvá. A když už je přece jen nutné výjimečně zlikvidovat neprodané prošlé potraviny, mají zaměstnanci k dispozici unikátní kompostér, který zbytky přemění v hnojivo. To potom mohou využít třeba zemědělci.Ještě více zajímavostí vám ve videu prozradí tisková mluvčí Barbora Vanko.
Přejít: Albert »
 
dm drogerie markt
Společnost dm drogerie markt se rozhodla podpořit Národní potravinovou sbírku, neboť tuto aktivitu vnímáme jako další možnost naplňování naší firemní filozofie, jejíž součástí je příkladné působení ve svém okolí. Zapojením se do potravinové sbírky chceme pomoci a současně nabídnout našim zákazníkům možnost pomoci těm, kteří se nachází v obtížné životní situaci a potraviny jsou pro ně základní potřebou, přesto často finančně nedostupnou.Jednou z motivací, proč se síť dm drogerie markt zapojuje do Národní potravinové sbírky, je podle manažera komunikace Jiřího Peroutky firemní filosofie. Řetězec drogerií dlouhodobě dbá na životní prostředí, snaží se využívat zelenou energii, věnuje se osvětě v oblasti třídění odpadu a Národní potravinová sbírka je tak logicky další krok. Jsme rádi, že k podobným projektům nejsou zákazníci lhostejní.
Přejít: dm drogerie markt »
 Drogerie DM logo
Globus
Vzájemná spolupráce firmy Globus a České federace potravinových bank funguje již od roku 2011 a zakládá se na pravidelných darech zdravotně nezávadných potravin. Nejčastěji se jedná o mléčné a masné výrobky. Považuje za přirozené pomáhat a přispívat ke zlepšení životní úrovně regionů, v nichž působíme. Darováním potravin s krátkou dobou trvanlivosti tak můžeme pomáhat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a tuto pomoc opravdu potřebují. Za poslední dva roky věnovaly hypermarkety Globus potravinovým bankám zboží za více než 2,8 milionů korun. Díky této intenzivní spolupráci míří k likvidaci jen minimum nepoužitelných (prošlých) potravin!Podívejte se na celý rozhovor s Pavlou Hobíkovou, vedoucí externí komunikace a dozvíte se o společenské odpovědnosti Globusu mnohem víc!
Přejít: Globus »
 Globus logo
LIDL
Lidl působí na českém trhu od roku 2003 a se svými více než 230 prodejnami je přítomen ve všech větších městech republiky. Odpovědnost vůči okolí je proto neodmyslitelnou součástí jeho obchodní činnosti. Ve svých projektech se soustředí především na děti a jejich zdravý rozvoj, ať již v projektech Rákosníčkova hřiště a Rákosníčkův běh, nebo formou lokální podpory vzdělávání dětí či každoroční sbírkou Srdce dětem, jejíž výtěžek je věnován konkrétním rodinám s vážně nemocnými dětmi. Pomoc lidem v nouzi je však neméně důležitá.Národní potravinová sbírka je pro zákazníky prodejen další možností, jak pomoci těm, kteří tuto podporu potřebují a tak i letos se do Národní potravinové sbírky Lidl zapojil. Nejen o vlastním unikátním systému denních objednávek, který řeší zbytečné plýtvání potravinami, se rozpovídala tisková mluvčí Lidlu Zuzana Holá.
Přejít: LIDL »
LIDL
Makro
MAKRO Cash & Carry ČR nabízí podnikatelům výběr ze širokého sortimentu potravinářského i nepotravinářského zboží na jediném a snadno dostupném místě. V České republice patří do sítě třináct velkoobchodních center. Jsou atraktivním místem nákupů jak pro maloobchodníky, tak pro velkoobchodníky i velkoodběratele. Vysoká obrátka zboží, provozní výkonnost, omezený počet prodejen, vyspělá logistika a přímé nákupy ve velkých objemech umožňují Makru Cash & Carry ČR prodávat zboží za nejvýhodnější velkoobchodní ceny.
Společnost Makro se hlásí ke konceptu CSR, věří, má smysl pomáhat. Podporujeme dlouhodobé projekty především v sociální oblasti a ochraně životního prostředí.Zeptali jsme se Romany Nýdrle, Head of Communications Makro, co známou síť hypermarketů motivuje k účasti v Národní potravinové sbírce, jak se zachází s neprodanými potravinami během roku a také, co by si v rámci (ne)plýtvání potravinami přála do budoucna.
Přejít: Makro »
Makro logo
Penny Market
Společnost Penny Market s.r.o působí v České republice od roku 1997 a je svými prodejnami široce zastoupena ve všech regionech. Společenskou odpovědnost považujeme za jeden z pilířů obchodního řetězce a snažíme se jí nejrůznějšími aktivitami podporovat a rozvíjet. V tomto směru je zapojení do Národní potravinové sbírky dalším přirozeným krokem, jak pomoci potřebným.
Přejít: Penny Market »
 Penny Market s.r.o. logo
Tesco
Jednou z priorit společnosti Tesco je předcházení plýtvání potravinami. Od července 2014 jsme proto zahájili spolupráci s Českou federací potravinových bank a předáváme pravidelně na 50 hypermarketech trvanlivé potraviny, které mají těsně před ukončením nebo po ukončení data minimální trvanlivosti. Tuto spolupráci jsme se rozhodli podpořit i dále a iniciovali jsme první Národní potravinovou sbírku v ČR.
Přejít: Tesco »
 

Tesco_Logo2

BILLA
Společnost BILLA působí na českém trhu od roku 1991. Ve více než 200 supermarketech BILLA nabízí kvalitní a čerstvé potraviny. Problematice plýtvání potravin se věnuje dlouhodobě, zejména s cílem zefektivnit interní procesy natolik, aby k plýtvání nedocházelo.
Zapojení se do Potravinové sbírky je v souladu se společensky odpovědným přístupem k podnikáním celé společnosti BILLA, jejíž aktivity se zaměřují i na pomoc lidem v tíživých životních situacích.
Přejít: BILLA »
 billa
ROSSMANN

Drogistická síť ROSSMANN působí na českém trhu od r. 1994, kde provozuje 132 prodejen a s více než 720 zaměstnanci. Společnost klade velký důraz na svého zákazníka a jeho měnící se potřeby i v oblasti jeho nároků na přidanou hodnotu řetězce, u kterého nakupuje své oblíbené zboží. Proto své aktivity v této oblasti zaměřuje firma směrem ke společenské odpovědnosti a stanovila si tento faktor jako střed svého zájmu. Byl vytvořen koncept společenské odpovědnosti ROSSMANN Inspiruje a je založen na smysluplné odpovědnosti jak uvnitř firmy, tak i navenek. Cílem je i poukázat na problémy současné doby, jít příkladem a přispět k utváření lepšího prostředí, ve kterém žijeme. Národní potravinová sbírka k takovému zlepšení přispívá a je v souladu s firemní strategií.

Podívejte se na video, ve kterém jsme vyzpovídali paní Olgu Stanley, manažerku komunikace ROSSMANN, a zjistěte, jak řetězec drogerií pomáhá dětem nejen v rámci naší sbírky.

Přejít: ROSSMANN »

 

rossman

Partneři:

 

Raben Logistics Czech  
Společnost Raben Logistics Czech vstoupila na český trh v roce 2008 a od té doby portfolio služeb neustále rozšiřuje. Nabízíme klientům rozsáhlou nabídku v oblasti silniční, námořní a letecké dopravy; taktéž komplexní logistická řešení pro celý dodavatelský řetězec. Neoddělitelnou součástí DNA skupiny Raben Logistics Czech je i společenská odpovědnost. V této oblasti podnikáme různé aktivity zaměřené především na zamezení plýtvání potravinami, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a bezpečnost na silnicích, a Národní potravinová sbírka patří mezi ty největší. Jsme hrdí, že se do ní můžeme zapojit letos již potřetí.
Přejít: Raben Logistics Czech »
Raben_logoclaim
Sodexo

Od roku 1992, tedy od doby, kdy Sodexo vstoupilo na český trh, poskytuje všech 2000 zaměstnanců skupiny v ČR služby, které zlepšují kvalitu každodenního života. Sodexo poskytuje  služby v oblasti komplexních řešení služeb na míru u klienta: firemní restaurace a širokou škálu služeb facility managementu – správy budov, údržby mechanických zařízení a elektro, revizí, projekt managementu, úklidu a administrativních budov.  Dále pak služby v oblastech zaměstnaneckých benefitů, motivačních programů a řešení pro veřejnou správu, ať už prostřednictvím karet a poukázek na stravování a volný čas, motivačních a dárkových poukázek nebo systému na správu benefitů Cafeteria.

Sodexo je uznávaným lídrem v oblasti udržitelného rozvoje, stanovilo si celosvětovou udržitelnou strategii do roku 2020 s názvem „The Better Tomorrow Plan“. Společnost získává pravidelně ocenění a mezinárodní uznání za aktivity v oblasti poskytování služeb, lidských zdrojů a ochrany životního prostředí.

Přejít: Sodexo »

 Sodexo logo
THIMM Packaging
THIMM Packaging nabízí obalová řešení šitá na míru a individuální koncepty z vlnité lepenky. Poradí vám a doprovodí vás od prvního kroku až po hotový produkt. Ať se jedná o transportní či maloobchodní obaly, reklamní nebo prodejní regálové obaly vyrobené přesně podle vašich požadavků. THIMM Packaging na českém trhu působí již od roku 1994, kde je symbolem moderní výroby inovativních, precizně potištěných obalů a komplexních obalových řešení z vlnité lepenky.Jako rodinný podnik přebírá v plné míře svou podnikatelskou odpovědnost, THIMM Social Responsibility, zkráceně TSR. Tato strategie zahrnuje čtyři hlavní oblasti. Trh, Životní prostředí a procesy, Zaměstnance a Komunitu. „Smysl pro partnerství, transparentnost a férové jednání jsou základními předpoklady pro naši cestu. A to je jeden z důvodů toho, že jsme se stali hrdým partnerem Národní potravinové sbírky a tak můžeme být součástí napínavé cesty k lepšímu životu pro všechny“, říká za společnost Martin Hejl, jednatel společnosti.
Přejít: THIMM Packaging
               thimm_tv_e_rgb-hintergrund-weiss

Nadace Kooperativy
Nadace Kooperativy realizuje projekty, které mají za cíl dlouhodobě zlepšovat kvalitu života v zemi, kde její zřizovatel, pojišťovna Kooperativa, úspěšně podniká. Považujeme za samozřejmost, že vysoce postavené firmy nejenom vytváří zisk a zaměstnávají lidi z regionů, ale mají také zodpovědnost vůči svému okolí. Sledujeme aktuální potřeby české rodiny a zaměřujeme se na inovativní témata, jako jsou například „matky samoživitelky“ nebo vyrovnávání šancí pro rodiny s handicapovaným členem, nemocnými dětmi apod. Podporujeme mladé aktivní lidi v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci napříč celou ČR i sociálními skupinami. Smyslem existence Nadace Kooperativy je nejen přispívat finančně neziskovým organizacím, ale i motivovat a podporovat zaměstnance Kooperativy propojováním s celkovou CSR politikou Kooperativy a to především v angažovanosti zaměstnanců v dobrovolnických projektech a filantropie.Přejít: Nadace Kooperativy
               Nadace Kooperativy

Družina
Družina je kreativní studio zabývající se vývojem a výrobou veřejně prospěšných kampaní. Jedná se o společný projekt Michaely Klakurkové a Jana Žaloudka v oborech filmové tvorby, grafického designu a fotografie, kteří se svou tvorbou rozhodli propagovat jen to, čemu sami věří. Věříme ve změnu, která se děje uvnitř. Věříme v pozitivní východiska a občanskou společnost. Věříme v zisk, který vždy nemusí být vyčíslený penězi. Věříme, že se můžeme živit tím, co nás baví.
Přejít:  Družina »
New media
Jsme digitální agentura, která s nadšením pomáhá značkám a společnostem orientovat se v džungli internetu, protože to je místo, kde se cítíme doma. Vysvětlujeme, kam se dívat, na co se soustředit, ale hlavně taky proč a jak. Protože každému v online prostředí sedí něco jiného a něco jiného od něj očekává, vždycky připravujeme řešení na míru, ať už jde o zvýšení prodejů, povědomí, nebo třeba zlepšení reputace. Specializujeme se na propojování akvizičních kanálů a budování značky pomocí sociálních sítí. Národní potravinová sbírka si rozhodně zaslouží být vidět. Pomáhá systematicky a tam, kde je potřeba. A čím víc lidí o ní bude vědět, tím víc bude moct pomáhat. A přesně s tím chceme pomoct my, propojit nehmotný online svět s něčím naprosto hmotným a konkrétním: Pomocí lidem, kteří ji potřebují.
Přejít:  New media »
Hamé

Společnost Hamé je přední českou potravinářskou firmou zabývající se výrobou trvanlivých i chlazených potravin. Tradice této společnosti sahá až k 20. létům minulého století. Svůj výrobní program průběžně rozšiřuje v souladu s požadavky moderního stravování a její portfolio se postupně rozrostlo na 1700 různých druhů produktů: paštiky, pomazánky, masové konzervy, hotová jídla, zeleninové výrobky, ovocné směsi, džemy, kompoty, kojenecká strava, bagety, sendviče, kečupy, tatarky, majonézy, sirupy a další. Hamé vyváží produkty do zhruba 40 zemí světa na pěti kontinentech a své výrobky nabízí také pod značkami Májka, Otma, Apetit, Veselá pastýřka, Znojmia, Hamánek, Simply Fresh, DOMA a Vasco da Gama. Hamé v současnosti ve svých výrobních závodech v Česku a v zahraničí zaměstnává více než 2000 pracovníků a patří k největším českým a středoevropským producentům potravin. Od roku 2016 je Hamé součástí mezinárodní skupiny Orkla. Hamé rovněž podporuje aktivní životní styl, od roku 2013 je hlavním partnerem českého biatlonu.Národní potravinovou sbírku podporuje Hamé i letos, protože jako tradiční česká firma, která vyrábí zde v Česku, chce pomáhat potřebným v této zemi. Navíc většinu sortimentu značky tvoří trvanlivé výrobky, které jsou přímo ideální pro sbírku. Již v loňském roce společnost Hamé darovala několik tisíc kusů svých produktů. To plánuje i pro letošní  5. ročník.
Přejít: Hamé
 
Ipsos

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 88 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos Connect, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM, Ipsos ERM, Ipsos Observer a Ipsos UU. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Dlouhodobě se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. Již třetím rokem je Partnerem Národní potravinové sbírky.
Přejít: Ipsos
 
Wave maker
Přejít: Wave maker

S podporou:

Ministerstva zemědělství, pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc.
Lidé v Česku bývají často zaskočení, když se dozví, kolik potravin se vyhodí. Podle informací našeho Ministerstva zůstává až 30 procent zemědělské produkce nevyužito a potraviny končí třeba jako krmivo nebo jako vstup do bioplynové stanice. Podle aktuálních čísel evropští zemědělci, řetězce a domácnosti ročně vyhodí 90 milionů tun jídla. Češi sice ve srovnání s ostatní Evropou potravinami tolik neplýtvají, přesto vyhodí zbytečně 729 000 tun jídla ročně. To je 69 kilogramů na obyvatele za rok, na Evropana přitom vychází zhruba 100 kilogramů. Plýtvání potravinami mě trápí a snažím se hledat nástroje, jak mu předcházet. Jak známo, část jídla, které by obchodní řetězce vyhodily, se snaží zachránit takzvané potravinové banky. My jsme na Ministerstvu zemědělství prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu loni začali přijímat žádosti o podporu z nového programu. Historicky poprvé tak stát finančně podporuje provoz a rozvoj potravinových bank, například rekonstrukci a výstavbu skladů. Je to nutné, vždyť potraviny mají hodnotu nejen ekonomickou, ale i tu vyšší a je třeba si jich vážit. I to je potřeba si uvědomovat, abychom se nestali jen čistě spotřební společností.

Pejít: Ministerstvo zemědělství »

Hlavní mediální partner:

Český rozhlas
Podporou Národní potravinové sbírky vyjadřuje Český rozhlas především solidaritu s lidmi, kteří se ocitli z různých důvodů na životním rozcestí a potřebují naši pomoc alespoň při zajištění základních potřeb, jako je jídlo. Sbírka kromě toho upozorňuje na stále se zvyšující společenský problém, jakým je chudoba. Dalším důležitým aspektem této kampaně je medializace témat spojených s efektivním nakládáním potravin, o nichž informuje také Český rozhlas. Seznam sběrných míst Národní potravinové sbírky rozšíří Český rozhlas i v letošním roce, a to nejen v Praze, ale také v budovách regionálních stanic Českého rozhlasu v Jihlavě, Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě a Liberci.
Přejít:  
Český rozhlas »