Platforma Byznys pro společnost, Česká federace potravinových bank, NADĚJE, Charita Česká republika a Armáda spásy ve čtvrtek 22. 6. 2017 podepsali Memorandum o spolupráci v rámci příprav a realizace Národní potravinové sbírky 2017. Letošní 5. ročník se uskuteční 11. listopadu 2017. 

Omezení plýtvání potravinami a pomoc lidem, kteří trpí jejich nedostatkem. Dva problémy, které naléhavě řeší celý svět. Jen v České republice 40 % Čechů vyhodí jídlo několikrát do měsíce. Ročně se tímto způsobem proplýtvá 115 kg na osobu v přepočtu za 20 000 Kč. „Proto chceme své aktivity zaměřit na omezení a snižování plýtvání jídlem a zároveň pomáhat prostřednictvím Národní potravinové sbírky těm, kterým se nedostává.  Jedná se například o klienty azylových domů, matky samoživitelky, děti v dětských domovech, seniory a mnohé další,“ komentuje Pavel Štern, ředitel programů platformy BPS – Byznys pro společnost.

Memorandum je klíčový dokument, který zavazuje všechny partnery, aby na Národní potravinové sbírce spolupracovali. „Jako každý rok připojují Potravinové banky své síly ve všech krajích s cílem pomoci chudým lidem. Národní potravinová sbírka je pro nás tradičním a osvědčeným zdrojem lidského dobra a současně příležitostí na pomoc v celé řadě životních příběhů,“ říká Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.

Miroslav Karel, finanční manažer Armády spásy doplňuje: „Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi se Armáda spásy ČR bude snažit navázat spolupráci s průmyslovými korporacemi, aby idea pomoci potřebným se dále rozvíjela v české společnosti. Armáda spásy v ČR jakožto nedílná součást světové Armády spásy, která ve světě působí již 152 let, se bude na tomto konceptu  aktivně podílet a bude svými zkušenostmi nápomocna i dalším českým neziskovým organizacím“.

Letošním novým partnerem je Charita ČR. Jakub Líčka, generální sekretář, k tomu dodává: „Charity napříč republikou se zapojují do NPS už dlouho. Jsme proto rádi, že jsme se pro letošek stali i jejím oficiálním partnerem. NPS vnímáme jako významnou sbírku, která každoročně pomáhá mnoha našim klientům.“ Mezi nové partnery patří i NADĚJE. „NADĚJE již od roku 1990 poskytuje potravinovou pomoc těm nejpotřebnějším z nás. Proto je pro nás přirozené být součástí projektu Národní potravinové sbírky,“ vysvětluje Jan Vaněček, předseda a ústřední ředitel NADĚJE.

Do minulého ročníku se zapojilo celkem 659 prodejen, více než 300 neziskových organizací a 3569 dobrovolníků. V rámci jednodenní akce se podařilo pro sociálně potřebné nashromáždit  celkem 312 tun zboží z toho 4,6 tun drogistického zboží.

 

Podpisem Memoranda zahajujeme letošní přípravy Národní potravinové sbírky