„Činnost bank je postavená na lidskosti, solidaritě a v případě plýtvání také na moudrosti, a to je pro mé zapojení v bankách zásadní, říká nový předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček, který do předsednické funkce nastoupil na jaře letošního roku. K tématu potravinové pomoci se ale dostal již před několika lety jako vedoucí azylového domu, kde musel často řešit nedostatek potravin pro potřebné lidi. Poté se podílel na vzniku Potravinové banky v Ústeckém kraji a následně byl zvolen do předsednictva federace.

Letos se uskuteční již 5. ročník Národní potravinové sbírky. Chystají potravinové banky pro tuto událost nějaké novinky?

Spíše než o novinky půjde o optimalizaci již tradiční akce. Intenzivně se podílíme na aktualizaci seznamu vhodných sbírkových komodit, snažíme se oslovit větší počet dobrovolníků a také větší počet obchodů, kde bude sbírka probíhat.

Když zákazníci v Plzni v den sbírky nakoupí a odevzdají potraviny, kdo bude jejich konečným příjemcem?

Potraviny ze sbírky putují na různá místa. Banky mají celou řadu partnerských organizací a ty provozují azylové domy pro matky s dětmi, Klokánky, chráněná bydlení a terénní programy.

Potraviny v těchto službách doputují k dětem, rodinám, seniorům a lidem v různých krizových situacích. Důležité také je, že ve většině případů potraviny získá potřebný člověk přímo v místě, kde byly potraviny darovány.

Jsou nějaké druhy potravin, kterých máte málo nebo naopak zbytečně mnoho?

Velmi si vážíme každého daru, který dostaneme a vše svědomitě využijeme k pomoci lidem. Od partnerských organizací vím, že jsou vděčni, když se vybere větší množství trvanlivých potravin.

Jak dlouho vydrží v potravinové bance zboží, které lidé darují v rámci Národní potravinové sbírky?

Velká část potravin míří okamžitě do partnerských organizací. Prakticky to znamená, že již druhý den po sbírce doputují přijaté potraviny k potřebným lidem. Část z nich je uskladněna a k rozvozu dochází průběžně podle aktuální potřeby.

Od 1. ledna 2018 vstoupí v platnost novela zákona o potravinách, která nařizuje obchodům s prodejní plochou nad 400 m2 darovat neprodejné potraviny. Jak jí hodnotíte?

Tato změna je skvělá v tom, že obchodníci mají povinnost darovat potraviny, které by jinak museli likvidovat. Věřím, že se díky tomu dostane maximální množství těchto ohrožených potravin k potřebným lidem. V této souvislosti se také banky intenzivně připravují na zahájení odběru většího množství potravin. Pro potravinové banky to bude znamenat nárůst provozních nákladů, proto jednáme také o finančním zajištění této činnosti. Probíhají jednání s obchodníky a do procesu příprav se zapojilo také Ministerstvo zemědělství.

 

Slavíček: Česká federace potravinových bank se opět zapojí do NPS