Část výtěžku z Národní potravinové sbírky v Ústí putuje do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Střekováček. Ten se stará o děti ve věku od 3 do 18 let. Střekováček zajišťuje výchovu, vzdělávání, sociální a materiální pomoc dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy náhradní péče a které nemají závažné poruchy chování.

Střekováček organizuje tzv. vařící dny. Při nich děti nevyužívají školní jídelnu, která je součástí zařízení, ale samostatně s tetami vaří. Vařící dny pomáhají děti učit větší samostatnosti a působí jako prevence selhávání, ke kterému často po opuštění ústavních zařízení v běžném životě dochází. 

Ústecký Střekováček učí děti samostatnosti – pomáhají mu v tom i potraviny ze sbírky