Pro firmy: Jak darovat potravinovým bankám

Tak jako u ostatních darů zboží bylo až dosud v případě uplatnění DPH na vstupu nutné odvádět DPH na výstupu. Od prosince 2014 je možné pro potraviny darované do potravinové banky ve stanovených případech vycházet ze základu daně, který je v minimální hodnotě i blížící se nule.

Jedná se o případy, kdy jde o zboží s končícím datem spotřeby či trvanlivosti nebo o zboží jinak nevyhovující pro běžný prodej (například s poškozeným obalem), avšak stále upotřebitelné. Potraviny, které už z nějakého důvodu nemůžete prodat běžným způsobem zákazníkům je tedy možné darovat lidem, kteří je potřebují, bez nadměrné daňové zátěže.

Přečtěte si návodJak uplatnit DPH při darování zboží do potravinových bank

Jak je možné darovat?

Potraviny je možné darovat potravinovým bankám sdruženým v České federaci potravinových bank nebo jejich členským organizacím, které mohou zboží odebírat např. lokálně v konkrétním obchodě. Pro informace o organizacích, které by od vás mohly potraviny odebírat, prosím kontaktujte nejbližší potravinovou banku ». V krajích, kde dosud banka nebyla zřízena, je možnost navázat spolupráci i s bankou z jiného kraje, která doporučí konkrétní organizaci ve vašem okolí.

Jste nezisková organizace a chcete odebírat potraviny pro své klienty?

Pro odběr potravin, u kterých je možné vycházet ze základu daně v minimální hodnotě i blížící se nule, je nutné stát se členskou organizací některé z potravinových bank sdružených v České federaci potravinových bank.

Prosím kontaktujte nejbližší potravinovou banku », která Vám pomůže odběr potravin zprostředkovat.

Návod: Jste firma a chcete darovat potraviny potřebným?