Sodexo v Česku a na Slovensku zavádí speciální sledování plýtvání potravinami v restauracích, které firma provozuje. Program Waste Watch by měl už v příštím roce pomoci k tomu, aby potravinového odpadu bylo minimálně o deset tun méně. Do roku 2025 chce Sodexo snížit plýtvání potravinami o třicet procent.

„Nejvíce jídla se vyhodí už při podpisu smlouvy s klientem,“ soudí prezident společnosti Sodexo pro Česko a Slovensko a obchodní ředitel pro region střední a východní Evropy Daniel Čapek.

Na konferenci Food Waste 2015: Od teorie k praxi vysvětlil, jak se firma v Česku a na Slovensku hodlá intenzivněji zaměřit na snižování plýtvání s jídlem, které se uvaří ve firemních restauracích, které Sodexo provozuje. Do roku 2025 chce globální firma snížit plýtvání o třicet procent, v Česku by už v roce 2016 měly restaurace vyplýtvat o deset tun potravin méně.

Na konferenci Food Waste 2015" Od teorie k praxi představil Daniel Čapek ze společnosti Sodexo projekt, díky němuž se bude méně plýtvat potravinami. Foto: Radim Beznoska
Na konferenci Food Waste 2015″ Od teorie k praxi představil Daniel Čapek ze společnosti Sodexo projekt, díky němuž se bude méně plýtvat potravinami. Foto: Radim Beznoska

V roce 2014 přišlo nazmar v provozovnách Sodexo přes 332 tun potravin, a ačkoliv je to téměř polovina množství z roku 2010, Čapek je přesvědčen, že je možné snížit plýtvání ještě mnohem více. „Uvaříme čtyřicet tisíc jídel denně. Pět až sedm procent je nutné denně vyhodit, a to je téměř půl milionu jídel ročně,“ popisuje současnou praxi Čapek.

Osvětovou akci nesměřuje jen na zaměstnance restaurací a strávníky, ale také na samotné klienty. „Pokud klient chce, aby měli denně jeho zaměstnanci na výběr třeba deset jídel a všechna byla k dispozici až do zavírací hodiny, pak je samozřejmě odpadu více,“ vysvětluje.

Hygienické předpisy navíc příliš neumožňují, aby zbylé jídlo Sodexo věnovalo charitativním organizacím. Podle platné legislativy se totiž hotová jídla musí spotřebovat do šesti hodin od uvaření, pak se musí zlikvidovat. A tím je většinou cesta k potřebným uzavřena.

Waste Watch: zaměřeno na kuchyně

Program Waste Watch už funguje v mnoha zemích, letos jej začalo Sodexo zavádět také do českých a slovenských restaurací. „Měříme, kolik zbylo ten den jídla. Už tento samotný fakt znamená, že se v kuchyních začnou chovat jinak – od začátku měření je zbytků jídel až o padesát procent méně,“ tvrdí Čapek.

Čtěte také:
» Zero Waste Jam: firma, která vyrábí džemy z přebytků i ošklivé zeleniny
» Nová data o plýtvání: 4 z 10 lidí vyhazují potraviny několikrát měsíčně
» Tak nakupují Češi: Jeden velký nákup týdně. Určuje cena a datum spotřeby

Ve Velké Británii zavedli program v květnu. Od ledna do dubna vyhazovali v jedné restauraci denně téměř osm kilogramů zbytků. Když začal fungovat Waste Watch, bylo zbytků najednou mnohem méně. Od května do července přišlo v této kuchyni vniveč 4,4 kilogramu potravin.

Všechny restaurace, které program měření využívají, se tak učí nejen méně plýtvat, ale také lépe objednávat a komunikovat s dodavateli i se strávníky.

Velmi podobně funguje také projekt, který je zaměřený na samotné strávníky. Názorně lidem předvádí, kolik chleba se každý den musí vyhodit. Od roku 2013 právě v říjnu ve všech restauracích Sodexo na světě firma pořádá takzvaný WasteLess Week neboli týden s méně zbytky.

Lidé, kteří se do firemních restaurací chodí najíst, obsluha požádá, aby veškeré pečivo, které si k jídlu dají a nesnědli, odložili do připravených nádob. „Lidé se většinou nestačí divit, kolik chleba by se za jeden jediný den muselo vyhodit,“ vypráví Čapek. V dalších týdnech je zbytků pečiva vždy výrazně méně. Například ve Velké Británii zredukovali potravinový odpad touto akcí o více než tunu, ve Francii se vyhodí chleba o 43 procent méně.

Sodexo v Česku a na Slovensku začalo měřit, jak se plýtvá v restauracích